Εκδόσεις
Εκδόσεις κατά Γλώσσα:
Ελληνικά | English

Επικοινωνία

Για να αποκτήσετε τις εκδόσεις μας σε έντυπη μορφή μπορείτε να επισκεφτείτε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στην ακόλουθη διεύθυνση:
Οδός Απελλή 5-7
1456, Λευκωσία, Κύπρος

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Τηλ.: +357 22801209
+357 22801178
+357 22801220
+357 22801224
+357 22801210
Φαξ: +357 22666123
+357 22801176
Ε-mail: communications@pio.moi.gov.cy


Τελευταία Ενημέρωση στις: 08/05/2018 01:32:32 PM