Εκδόσεις

Εκδόσεις κατά Γλώσσα:
Ελληνικά | English
Titolo:
Cipro in due parole

Lingue:
Arabic, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Italian, Russian, Slovak, Spanish

Dettagli:
ISBN: 978-9963-50-314-8
P.I.O. No: P.I.O. 37/2015
YEAR OF PUBLICATION: 2015
NUMBER OF PAGES: 40
FORMAT: BOOKLET (PAPERBACK)
DIMENSIONS: 20 cm Χ 20 cm

Descrizione:
Brief general information about Cyprus providing a comprehensive overview of life on the island including useful statistical data.

Τελευταία Ενημέρωση στις: 14/11/2017 04:25:25 PM