Εκδόσεις

Εκδόσεις κατά Γλώσσα:
Ελληνικά | English
Title:
The Republic of Cyprus: An Overview

Languages:
English

Details:
ISBN: 978-9963-50-363-6
P.I.O. No: P.I.O. 268/2015
YEAR OF PUBLICATION: 2015
NUMBER OF PAGES: 72
FORMAT: ELECTRONIC PUBLICATION
LANGUAGES: ENGLISH

Description:
Annual publication offering a brief overview of the Republic of Cyprus, with historical background, government structure, demographic trends as well as updates on political developments and the economy. It includes a list of the diplomatic, trade and tourism missions of Cyprus abroad. A printed version of this publication is not available. You may request copies of the electronic publication on CD.

Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/07/2018 02:08:12 PM