Εκδόσεις

Εκδόσεις κατά Γλώσσα:
Ελληνικά | English
Τίτλος:
Η Κύπρος με μια ματιά

Γλώσσες:
English, English, French, Greek, Italian, Russian, Spanish

Λεπτομέρειες:
ISBN: 978-9963-50-422-0
P.I.O. No: P.I.O. 295/2016
YEAR OF PUBLICATION: 2016
NUMBER OF PAGES: 40
FORMAT: BOOKLET (PAPERBACK)
DIMENSIONS: 20 cm Χ 20 cm

Περιγραφή:
Brief general information about Cyprus providing a comprehensive overview of life on the island including useful statistical data.

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/03/2017 12:42:54 PM