Εκδόσεις

Εκδόσεις κατά Γλώσσα:
Ελληνικά | English
标题:
Cyprus at a Glance

语言:
Arabic, Chinese, English, French, German, Greek, Italian, Russian, Spanish

细节:
ISBN: 978-9963-50-397-1
P.I.O. No: P.I.O. 224/2016
YEAR OF PUBLICATION: 2016
NUMBER OF PAGES: 40
FORMAT: BOOKLET (PAPERBACK)
DIMENSIONS: 20 cm Χ 20 cm

描述:
Brief general information about Cyprus providing a comprehensive overview of life on the island including useful statistical data.

Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/07/2017 07:55:40 AM