Εκδόσεις

Εκδόσεις κατά Γλώσσα:
Ελληνικά | English
Заглавие:
Взгляд на Кипр

Языки:
English, English, French, Greek, Italian, Russian, Spanish

Выходные данные:
ISBN: 978-9963-50-315-5
P.I.O. No: P.I.O. 38/2015
YEAR OF PUBLICATION: 2015
NUMBER OF PAGES: 40
FORMAT: BOOKLET (PAPERBACK)
DIMENSIONS: 20 cm Χ 20 cm

Содержание:
Brief general information about Cyprus providing a comprehensive overview of life on the island including useful statistical data.

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/03/2017 12:42:54 PM