Εκδόσεις

Εκδόσεις κατά Γλώσσα:
Ελληνικά | English
Titre:
Chypre en un coup d’oeil

Langues:
Arabic, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Italian, Russian, Slovak, Spanish

Détails:
ISBN 978-9963-50-371-1
P.I.O. 70/2016 - 2.000
YEAR OF PUBLICATION: 2016
NUMBER OF PAGES: 40
FORMAT: BOOKLET (PAPERBACK)
DIMENSIONS: 20 cm Χ 20 cm

Description:
Brief general information about Cyprus providing a comprehensive overview of life on the island including useful statistical data.

Τελευταία Ενημέρωση στις: 08/05/2018 01:32:32 PM