Εκδόσεις

Εκδόσεις κατά Γλώσσα:
Ελληνικά | English
Title:
Cyprus at a Glance

Languages:
Arabic, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Italian, Russian, Slovak, Spanish

Details:
ISBN: 978-9963-50-423-7
P.I.O. No: 58/2017
YEAR OF PUBLICATION: 2017
NUMBER OF PAGES: 40
FORMAT: BOOKLET (PAPERBACK)
DIMENSIONS: 20 cm Χ 20 cm

Description:
Brief general information about Cyprus providing a comprehensive overview of life on the island including useful statistical data.

Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/07/2018 02:08:12 PM